Chen Taijiquan sandara ir metodologija

Chen Taiji Quan susideda iš šių technikų:

1.Baziniai Taiji Qigong pratimai:

  • Stovėjimas stulpu (Zhan zhuang)
  • Šilko siūlo Qi gong (Chan si gong) – skirtas suprasti, sukaupti ir valdyti vidinę energiją (Qi) statikoje ir dinamikoje Dan Tian energijos centre.

2. Tao lu – formalūs kompleksai, kuriuose sukauptas visas stiliaus potencialas:

3.Tao lu su ginklu:

4. “Besistumdančios rankos” (Tui shou) atliekama kartu su partneriu. Porinių užsiėmimų metu mokomasi suderinti savo ir porininko judesius. Tai galima padaryti tik gerai įsisavinus tradicinius kompleksus, turint išlavintą vidinį jautrumą ir atidumą. Šių užsiėmimų sėkmė priklauso nuo taktiško savo ir partnerio jautrumo, nuo vidinių pastangų krypties, kuri primena nepertraukiamą šilko siūlo traukimą iš šilkverpio kokono. Užsiėmimų metu svarbios tokios jėgos rūšys kaip jėgos atspindėjimas, riedėjimas, paspaudimas, atstūmimas, pritraukimas, priešininko jėgos išskaldymas, sukibimas, neutralizavimas, pečių ir alkūnių naudojimo technika ir kt.

Kiekvienas žingsnis atliekant kompleksus turi būti suvokiamas ir apmąstomas, stipriai išjaučiamas. Tik tada yra pasiekiamas Gong-fu (menas), o refleksiniai judesiai kiekviename etape tampa automatizuotais. Praktikuojantis Taiji Quan visų pirma mokomas atrasti vidinę pusiausvyrą, tuomet atrasti pusiausvyrą tarp savęs ir priešininko, vėliau tarp savęs ir visuomenės bei gamtos.

Taip savęs pažinimas atveria kelią į supančio pasaulio pažinimą.

5. Laisvo stiliaus dvikova (San shou), kur panaudojamas visas sukauptų Taiji Quan technikų rinkinys – „kovos rankomis“  meistriškumo treniruotė realioje kovoje.  

Scroll to Top