Literatūra

Šiuo metu literatūros šia tema atsirado itin daug, dėl to pasidarė sunku atsirinkti tikslią ir kokybišką informaciją. Čia pateikiame atrinktus teorinius Taijqiuan šaltinius. Tačiau nereikėtų pamiršti, kad teorinės žinios yra tik viena iš sudedamųjų Taiji pažinimo dalių ir norint pasiekti tam tikrą praktinį lygį vien jų neužtenka. Kiekviena Taijiqiuan koncepcija ir principas turi būti paremti nuolatine praktika!

Scroll to Top